середа, 4 лютого 2015 р.

Анкетування педагогів


Питання для обговорення з педагогічними працівниками з метою стимулювання їх до самоосвітньої діяльності.

1. Чи потрібен учителю план самоосвіти?( обґрунтуйте думку)

2. Як поєднується ваша індивідуальна тама самоосвіти із загальношкільною проблемою?
(обґрунтуйте свій вибір теми з погляду науково-методичної проблеми школи)

3. Чи плануєте ви дослідницьку роботу? В чому вона полягає?

4. Яку літературу ( за змістом предмета)– педагогічну, психологічну, методичну ,наукову ви вивчаєте відповідно до індивідуальної теми самоосвіти?

5. Де ви знаходите літературу?

6. Чи є це проблемою для вас?

7. Чи виникло у вас бажання порекомендувати колегам найцікавіші роботи?

8. Як ви плануєте етапи роботи над темою?

9. Які труднощі у вас виникають під час роботи над індивідуальною темою з самоосвіти?
Як подолати їх? Яка допомога вам потрібна?

10. Розкажіть про свою творчу співпрацю з колегами (якщо вона має місце) в період роботи над темою.

11. Якими новітніми технологіями оволоділи ви за цей рік?
Чи застосовуєте ви їх (її) в своїй діяльності?

12. Уроки з яких тем у вас були найбільше ефективними, цікавими цього року? Ваша творча удача.

13. Чи здійснюєте ви моніторинг навчальних досягнень учнів?

14. В яких методичних формуваннях брали активну участь:
Шкільних
Районних (міських)
Обласних
15. Які матеріали ви підготували до методичної скарбнички вашої школи?

16. Що дала самоосвітня робота для підвищення вашого професійного рівня?

17. Які висновки ви зробили?

18. Які ваші наступні самоосвітні плани?

19. Чи можна застосовувати вашу розробку в практичній діяльності ваших колег і яким чином?

20. Що вам дали курси підвищення кваліфікації?


____________________________________________________________________________________________ 

Анкета
1. Над якою науково-методичною темою Ви працюєте в цей час?
2. З якого часу Ви працюєте над цією темою:
 • З початку навчального року
 • Через два роки
 • Через три роки
3. В чому Ви вбачаєте головне завдання роботи над даною темою?
 • Сформувати новий досвід розв’язання даної проблеми.
 • Скласти перспективну (авторську) програму навчально-виховної роботи по предмету
 • Розробити комплексний план позакласної роботи
 • Використати отримані знання при проведенні уроків (позакласних заходів) по темі (вкажіть назву теми).
 • Підготувати творчу роботу, методичну розробку з даної теми (потрібне підкресліть)
 • Розробити варіанти методики вивчення розділу курсу з врахуванням рівня підготовки учнів
 • Підготовити тематичне планування уроків по (вкажіть назву курсу, розділу, теми ,класу)
 • В чому ще?
4. З наведених нижче варіантів самоосвітньої діяльності виберіть ті, які вважаєте для себе типовими:
 • Вивчення літератури
 • Активна (пасивна) участь у різноманітних семінарах шкільного та регіонального рівня (потрібне підкресліть)
 • Відвідування консультпункту
 • Участь у роботі творчих груп, конференціях (потрібне підкреслити)
 • Вивчення і впровадження ППД
 • Дослідницька, експериментальна робота
 • Розповсюдження особистого досвіду (проведення авторських семінарів, курсів, керівництво методичними формуваннями)
5. Хто рекомендував Вам вибір цієї теми:
 • Вибір самостійний
 • Методист (керівник школи)
 • Рекомендації по вибору теми співпали з моїм бажаннями.
6. Як Ви плануєте завершити роботу над темою?
 • Звіт на засіданні МО
 • Організувати педагогічну виставку
 • Підготовить виступ на курсах
 • Підготувати доповідь, реферат, методичну розробку
 • Участь у науково-практичній конференції
 • Опис власного досвіду з даної теми
 • Використати результати в практичній діяльності
 • Провести авторські курси, семінар, відкриті уроки, (позакласні заходи) (потрібне підкреслити).
7. На які практичні результати Ви розраховуєте при закінченні роботи над даною темою?
 • Удосконалення методики викладання
 • Покращення профорієнтаційної роботи
 • Підвищення професійної компетентності
 • Отримання наукового звання
 • Підвищення кваліфікаційної категорії
 • Перемога в конкурсі 2Вчитель року»
 • Удосконалення екологічної підготовки школярів
 • Що ще?
8. Яка із слідуючих позицій близька Вам?
 • Науково-методичну тему ціленаправлено вибрати за наявною літературою
 • Перевагу слід надати темам, з яких є перспективний досвід
 • В першу чергу слід вибирати ті теми, які краще приміняти в навчально-виховному процесі
 • Цікаво досліджувати ті теми які ще не розроблені і малодосліджені
9. Яку допомогу Ви отримуєте в роботі над даною темою?
 • Консультації
 • Підбір літератури
 • Планування робот над темою
 • Поетапний контроль, аналіз
 • Рецензування
 • Працюю повністю самостійно.
 ________________________________________________________________________________

Анкета
(для членів МО)
По В.М. Лозинському.

Оцініть користь Вашої участі в роботі МО і користь для Вас, поставивши одну з
 запропонованих оцінок:

з/п
Оцінка
Да
Майже так
Не зовсім так
Ні
1.
Я розглядаю свою участь в роботі МО як непотрібну загрузку.
2.
Я обійдуся без взаємодії, спілкування з педагогами-членами МО.
3.
У мене немає бажання і немає бажання особливо чим поділитися з колегами
4.
Я замітила (в) незацікавленість адміністрації в роботі.
5.
План і змін діяльності МО надуманий, запропонована зверху тема абсолютно нецікава.
6.
Я не знаю як змінити діяльність МО.
7.
Наше МО– це пуста говорильня, і якби адміністрація, РМК не наполягала, МО не функціонувало б.
8.
В нашому МО ніколи не обговорюється головне- як зробити його час, як залучити його до творчої активності і т.д.
В основному ми готуємо нікому не потрібні бумаги для звіту та атестації.
9.
Я вважаю, що МО треба:
розпустити
залишити
переглянути його діяльність
замінити голову МО

10.
Я знаю (потрібне підкреслити):
Що потрібно зробити, щоб МО працювало краще?
Як організувати роботу МО?
Як зробити так щоб кожен член МО отримував від участі в ньому відчутну користь?
Що нічого змінити неможливо?

11.
Чи хотіли б Ви бути головою МО?Анкета виявлення творчого потенціалу вчителів
(за О. Виговською)

Уважно прочитайте анкету. Будь ласка, дайте щирі відповіді за формою: «так», «швидше так», «не знаю», «швидше ні», «ні»
Зміст анкети
Від
повідь
М
1
Знаю сучасні психолого-педагогічні ідеї


Використовую їх у практичній діяльності


а) часу витрачаю багато, але результати навчання не поліпшуються


б) використовувати складно через відсутність методичних рекомендацій


2
Знаю наукову теорію предмета, який викладаю


Коректую свої теоретичні знання


а) це впливає на мій авторитет


б) сприяє правильному засвоєнню їх учнями


3
Можу описати (з пам’яті)  методику формування в школярів будь – яких понять з навчального предмета, який викладаю


а)дотримуюся логіки підручника, методичних посібників під час вибору методики формування понять


б)враховую здібності учнів


в)легко справляюся з цим видом роботи


4
Володію методикою формування:


а)творчих здібностей учнів


б)творчої особистості учня


в)загальнонавчальних умінь


г)діалектичного світогляду


Звертаюся по допомогу:


а) до літератури


б) до колег


в) до працівників системи підвищення кваліфікації


г) до адміністрації школи


д)це все важливо, але дуже складно розв’язувати всі названі проблеми одночасно


5   
Чітко уявляю собі внутрішньо предметні та між предметні зв’язки, які формуються протягом тривалого часу


Творчо осмислюю всю навчальну інформацію та адаптую її до учнів


а) це має велике значення для побудови ефективного навчального процесу


б) це дуже складно


в)  подобається тому, що бачу все в системі


г)  радію, якщо можу виявити свої знання з інших предметів


6
Знаю виховні та розвивальні можливості навчального матеріалу


Співвідношу такі можливості з рівнем вихованості та розвитку школярів для конкретизації завдань щодо їх виховання та розвитку


Складно, бо не вмію визначати рівні вихованості та розвитку школярів


7
а) завдання навчання й виховання, поставлені суспільством, мені зрозумілі: вони зводяться до міцного засвоєння знань


б) чітко розумію завдання сучасної школи 


в)  виявляю типові помилки та ускладнення в діяльності учнів і спрямовую їх на засвоєння знань


г) ставлю мету та завдання й виховання учнів саме ті, які пропонують відповідні програми


Радію міцним знанням своїх дітей


8
Чітко уявляю вимоги шкільних програм:


а) до змісту


б)  до знань і вмінь


в)  до розвитку школярів


Відповідно до вимог програм визначаю мету уроку, що забезпечує єдність навчання, виховання та розвитку


а)це дуже складно 


б) важливо, бо є умовою гармонійного розвитку школяра


9
Знаю, як визначити:


а) навчальні можливості учнів 


б)вікові та індивідуальні особливості, їхні задатки та здібності


Вивчаю їхні особливості шляхом:


а) спостережень


б)  аналізу продуктів своєї діяльності


в)  участі у педагогічних діалогах


г)  аналізу взаємодії


д) анкетування


Складно, бо це потребує дуже багато часу, тому для вчителя-предметника діяти так нереально


10
Знаю особливості розвитку та навчально-пізнавальної діяльності кожного учня


Здійснюю індивідуальний підхід:


а)до слабких 


б) до сильних


в) до учнів з різними типами вищої нервової системи 


Мене дуже дратує:


а)повільність учнів 


б) квапливість


в) незгода з думкою вчителя


11
Умію використовувати можливості  куратора для вирішення завдань уроку


На уроці організовую цілеспрямовані взаємини між учнями


а)цього робити  не варто, бо відвертає увагу від головного і не поліпшує ефективності навчально-виховного процесу


б) важливо, але складно


12
Чітко уявляю собі роль та місце методів:


а) навчання


б) виховання


в) мотивації та стимулювання 


г) розвитку


д) контролю


е) самоконтролю та взаємоконтролю


Використовую оптимальну кількість методів, з їх допомогою розв’язую різноманітні навчальні завдання


Для поліпшення  ставлення учнів до навчання та формування їхньої особистості загалом використовую такі методи:


а) догану


б)зауваження


в)вказівку    


г) контроль та оцінку


д) створення ситуації зацікавленості


е) розкриття  успіху в навчанні


є)навчальні дискусії


13
а)вимога щодо оптимального сполучення методів дезорієнтує


б)мені приємно обговорити свій вибір методів з адміністрацією


в)мені складно це зробити


г)раджусь з колегою  


д)мені приємно, якщо можу впливати на формування позитивного ставлення учнів до навчання  


е)вимога щодо оптимальності (інтенсифікую працю)  


14
Знаю вимоги щодо знань, умінь і навичок учнів


а)мене охоплює приємне відчуття, коли бачу зосереджених учнів, які готують відповіді на запитання  


б)відчуваю натхнення та передбачаю творчу насолоду, коли помічаю блиск в очах учнів під час підготовки відповіді на запитання


15
а) можу аналізувати свою діяльність


б) прогнозую результативність своєї діяльності


в) з’ясовую причини  невдач і умови успіху


г) коректую свою діяльність


д) вважають, що невдачі в моїй роботі визначенні недбалістю учнів, відсутністю в них зацікавленості навчанням


е) успіх пов’язую з особистою діяльністю


16
Знаю, де і як мені здобути знання, яких бракуєПостійно займаюся самоосвітоюа)завжди готовий до цьогоб)прагну розширювати коло своїх знаньв)складно, бо не завжди можу знайти потрібну літературуг)складно через брак часу     Міру значущості того чи іншого аспекту педагогічної діяльності вчителя 
визначаємо 
відповідно з кодом:
Відповідь
М
Так
+2
Швидше так
+1
Не знаю
0
Швидше ні
-1
ні
-2

Отримані результати додаються.
Для аналізу й оцінки творчого потенціалу вчителів введено
 п’ять рівнів та їх визначення:
Бал
Рівень діяльності (РД)
Від 0 до 50
Низький
Від 50 до 70
Нищий від середнього
Від 70 до 90
Середній
Від 90 до 100
Вищий за середній
Від 100 до 121
Високий

Коефіцієнт творчого потенціалу (КТП) вчителя:
КТП= 1 М
             М
1М – бал, набраний учителем
М – максимальне значення для даного тесту
Анкета «Автопортрет  творчого учителя»

1.   Яким вам хотілося би бачити ідеальний ре­зультат своєї  роботи?


2.   Яким засобам впливу на дитину ви надаєте перевагу?

3.   У чому, на вашу думку, полягає  якість освіти й за якими ознаками ви можете про неї судити?

4.     Від  чого, на вашу думку, залежить якість освіти у першу чергу?

5.     Які  ви бачите основні  ресурси поліпшення якості  освіти?


7.     Як можна було би визначити характер ва­ших взаємин з учнями?

8.     Яку пріоритетну мету ви ставите перед со­бою у роботі?


 


9.     Якщо учень не виявляє  інтересу на уроці, як ви  зазвичай на це реагуєте й що робите?


10.   Чи хотіли би ви щось змінити в coбi (підсилити, зменшити, додати тощо), щоб працювати
          ефективніше? Якщо так, то що саме?

11.    Які учні  подобаються вам більше за iнших?

12.  Чи зазнаєте ви будь-яких труднощів у роботі  з учнями?  Якщо так, то яких саме?

13.  Що саме ви прагнете розвивати в дитині  перш за все?


14.  Які ваші улюблені педагогічні  методики?


15.  Які  автори чи концепції в галузі  педагогіки i психології вам найближчі?

16.    Чи існують педагогічні ситуації, що, як правило, складні  для вас? Які  саме?

17.    На які  свої  якості  чи здібності ви опираєтеся у роботі?

18.   Що ви вкладаєте в поняття «зміст освіти»?

19.    Які  засоби впливу на учнів ви вважаєте для себе несприйнятливими?

20.    Яке уявлення про себе ви хотіли б створити в учнів? Чому?

21.    На що ви орієнтуєтеся перш за все під час оцінювання учнів?


22.   Заради чого ви працюєте? 
   Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Автономної республіки Крим, м. Севастополя, Донецької ...