четвер, 25 лютого 2016 р.

Положення про присудження обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                Рішення Кіровоградської обласної ради                                                            від  29 вересня 2015 року
                                                            № 812


Положення
про присудження обласної педагогічної премії
імені В.О.Сухомлинського

         1. Обласна педагогічна премія імені В.О. Сухомлинського (далі-педагогічна премія) присуджується щороку на конкурсній основі організаторам освіти, працівникам органів управління освітою, методичних установ, керівникам, педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчальних закладів, представникам громадських організацій за значні досягнення в розвитку освіти, творчій реалізації і розвитку педагогічних ідей В.О. Сухомлинського, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, за вагомі успіхи в професійній діяльності, у навчанні та вихованні молоді.

         2. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів і присудження педагогічної премії здійснюється конкурсною комісією, яка складається із голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії (представників педагогічної та науково-педагогічної громадськості, депутатів обласної ради, представників управління освіти і науки облдержадміністрації та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського).

         3. Організаційно-методичне забезпечення  роботи конкурсної комісії здійснює департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.
         Чисельність конкурсної комісії складає не більше 15 осіб.
Склад конкурсної комісії затверджується рішенням обласної ради.
Зміни до складу конкурсної комісії вносяться розпорядженням голови обласної ради, але не більше 2-х осіб на рік.

4. Головою конкурсної комісії є голова обласної ради.
Заступник голови конкурсної комісії відповідає за організацію громадського обговорення творів або робіт, допущених до участі у конкурсі.
Секретарем конкурсної комісії є працівник департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Секретар комісії організовує прийом подань та матеріалів на конкурс. Готує письмовий висновок на ім’я голови конкурсної комісії щодо відповідності обсягу конкурсних матеріалів вимогам щодо оформлення конкурсних матеріалів, затвердженим рішенням обласної ради, наявність зауважень та пропозицій громадськості. Направляє на розгляд конкурсної комісії висновок разом із конкурсними матеріалами, письмовими зауваженнями та пропозиціями громадськості, що обов’язково враховується під час вирішення питання щодо присудження премії та веде протоколи засідань.

         Засідання конкурсної комісії проводить голова комісії або його заступник.

5. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від її загального складу. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.
         Члени конкурсної комісії виконують обов’язки на громадських засадах.

         6. Кандидатами на присудження педагогічної премії можуть бути громадяни України, а також громадяни інших держав, які мають значні здобутки в дослідженні, розвитку та реалізації педагогічних  ідей                    В.О Сухомлинського.

7. Висунення кандидатур на присудження педагогічної премії здійснюється прозоро, гласно за місцем роботи особи, у трудових колективах установ, організацій, навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, а також громадськими організаціями. У разі висування кандидатур громадськими організаціями до документів додається експертна оцінка, видана методичними кабінетами управлінь освіти чи іншими закладами  галузі освіти.

8. Оголошення про прийом документів на здобуття обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського публікується в газеті обласної ради і обласної державної адміністрації “Народне слово”, на сайтах обласної ради та департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації не пізніше 01 квітня.

9. Адреса конкурсної комісії: Департамент освіти і науки облдержадміністрації, вул. Дворцова, 32/29, м. Кіровоград, 25022,                      тел. (0522) 24-15-28.

         10. Керівники установ, організацій, навчальних закладів, які висунули кандидатури на присудження педагогічної премії, персонально до 01 травня поточного року подають секретареві конкурсної комісії подання, розгорнуту характеристику педагогічної, наукової, громадської діяльності, методичні розробки, підручники, винаходи, авторські твори, перелік публікацій тощо.

         11. Не допускаються до участі в конкурсі:
         особи, які входять до складу конкурсної комісії;
         особи, яким уже присуджувалася дана педагогічна премія раніше.

         12. Конкурсна комісія визначає переможців у два етапи. На першому етапі, ознайомившись із документами, члени комісії допускають претендентів до участі в конкурсі. На другому (травень-червень) - члени комісії ознайомлюються з матеріалами, поданими на конкурс та, у разі необхідності, виїздять на місце роботи претендента і не пізніше  10 вересня поточного року, розглянувши подання трудових колективів, громадських організацій про відзначення педагогічною премією комплект матеріалів та проаналізувавши творчий доробок, шляхом голосування визначають  кандидатів на присудження премії.
         Конкурсна комісія приймає рішення шляхом таємного голосування.

         13. За результатами засідання конкурсної комісії секретар конкурсної комісії в тижневий термін передає рішення конкурсної комісії та протокол засідання конкурсної комісії до виконавчого апарату обласної ради для підготовки розпорядження голови обласної ради про нагородження обласною педагогічною премією імені В.О.Сухомлинського.

         14. Кількість педагогів, яким присуджується педагогічна премія, не може перевищувати  п’ять осіб.

         15. Педагогічна премія встановлюється в розмірі 3529 грн. 50 коп. і виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі “Освіта”, головним розпорядником якої є департамент освіти і науки облдержадміністрації.

         16. Педагогічна премія вручається щорічно під час урочистостей з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

         Одночасно з педагогічною премією особі, якій її присуджено, присвоюється звання “Лауреат обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського”, вручається диплом установленого зразка, нагрудний знак “Лауреат обласної премії”, скульптура “Степовий орел”, грошова частина премії.

         У випадку смерті удостоєного нагороди, педагогічна премія вручається спадкоємцям.

Процедура вручення педагогічної премії висвітлюється в засобах масової інформації.

__________________


середа, 17 лютого 2016 р.

Курси, онлайн-опитування 2016

Графік

підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів  на курсах  та проходження онлайн-опитування у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 
у 2016 році

№ п/п

Категорія педпрацівників
Тематика, проблематика курсів

Термін
проведення курсів

Термін проведення онлайн-опитування
Прізвище, імя, по батькові, навчальний заклад
1
Учителі історії, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство»
Проблема: «Інноваційні технології в практиці роботи вчителя історії, інших суспільствознавчих дисциплін»
11.01-22.01
28.12-30.12
2015 року
Даценко Неоніла Дмитрівна, Чистопільський НВК
2
Керівники, методисти позашкільних навчальних закладів
Проблема: «Формування ціннісних орієнтацій школярів у виховному середовищі позашкільного навчального закладу»
11.01-22.01
28.12-30.12
2015 року
Радова Тетяна Валентинівна, Вільшанський ЦДЮТ
3
Керівники шкіл (директори, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають українську мову та літературу, зарубіжну літературу та російську мову
Проблема: «Модернізація управлінської діяльності та мовно-літературної освіти у системі формування продуктивного освітнього середовища навчального закладу»
11.01-29.01
28.12-30.12
2015 року
Руденко Надія Пилипівна, Дорожинська ЗШ І-ІІ ступенів
4
Учителі початкових класів
Проблема: «Суб’єкт-суб’єктне навчання та варіативність структури уроку в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»
11.01-29.01
28.12-30.12
2015 року
Мосінзова Олена Михайлівна, Вільшанська ЗШ  І-ІІІ ступенів
5
Учителі біології, географії, екології та природознавства
 Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
01.02-19.02
18.01-20.01
Семенюк Микола Миколайович, Чистопільський НВК
6
Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад
 Проблема: «Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога в умовах розвитку інформаційно-освітнього простору»
22.02-04.03
08.02-10.02
Євсєєва Алла Леонідівна, РМК
7
Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (обслуговуючі види праці)
 Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»
22.02-04.03
08.02-10.02
Єнєва Ірина Олександрівна, Вільшанський МНВК
8
Учителі хімії, біології, екології, природознавства
 Проблема: «Викладання предметів природничого циклу в контексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
22.02-11.03
08.02-10.02
Захаренкова Людмила Іванівна, Станкуватська ЗШ І-ІІ ступенів
9
Учителі інформатики, фізики, математики, астрономії  
 Проблема: «Мережева інформаційна та комунікаційна культура як основа підвищення кваліфікації педагога»
22.02-11.03
08.02-10.02
Гордієнко Ірина Олександрівна, Добрівська ЗШ І-ІІІ ступенів
Ларіонова Валентина Юхимівна, Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів (заочна форма) 
10
Учителі початкових класів
 Проблема: «Реалізація завдань Державного стандарту початкової загальної освіти на засадах інноваційних освітніх технологій»
22.02-11.03
08.02-10.02
Каленик Тетяна Іванівна, Йосипівська ЗШ  
І-ІІ ступенів
11
Учителі англійської мови
 Проблема: «Науково-методичне забезпечення розвитку шкільної іншомовної освіти»
14.03-25.03
29.02-02.03
Паранчевська Діана Володимирівна, Йосипівська ЗШ І-ІІ ступенів
12
Вихователі дошкільних навчальних закладів
 Проблема: «Психолого-педагогічна готовність дітей старшого шкільного віку до навчання  в школі»
14.03-25.03
29.02-02.03
Яковлєва Ніна Степанівна, Добрівський ДНЗ
13
Вихователі дошкільних навчальних закладів
 Проблема: «Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання і виховання дошкільників»
04.04-15.04
21.03-23.03
Швець Світлана Сергіївна, Калмазівський НВК
14
Учителі української мови і літератури
 Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Мови і літератури» в період реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
18.04-29.04
04.04-06.04
Драганова Олена Дмитрівна, Йосипівська ЗШ І-ІІ ступенів
15
Учителі математики
 Проблема: «Оновлення змісту та методики викладання математики: дослідницький підхід»
18.04-29.04
04.04-06.04
Камєнєва Валентина Савівна, Калмазівський НВК
16
Учителі біології, екології та природознавства
 Проблема: «Сучасний урок біології. Формування предметних і ключовихкомпетентностей учнів»
18.04-29.04
04.04-06.04
Лисак Ольга Василівна, Дорожинська ЗШ І-ІІ ступенів
Завгородня Валентина Євгеніївна, Сухоташлицький НВК
17
Учителі музичного мистецтва, художньої культури
 Проблема: «Удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах модернізації мистецької освіти»
18.04-29.04
04.04-06.04
Берегова Тетяна Володимирівна, Вільшанська ЗШ  І-ІІІ ступенів
18
Керівники навчальних закладів (директори, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи)
 Проблема: «Формування організаційної структури управління школою:компетентнісний підхід»
10.05-20.05
25.04-27.04
Наумчак Людмила Василівна,
Добрянська ЗШ
І-ІІІ ступенів
19
Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (технічні види праці) та «Креслення»
 Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»
10.05-20.05
25.04-27.04
 Добров Валентин Олександрович, Вільшанський МНВК
20
Учителі, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову
 Проблема: «Реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на уроках української та зарубіжної літератур, української та російської мов»
06.06-24.06
23.05-25.05
Опря Наталія Олександрівна, Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів (заочна форма)
21
Учителі хімії, біології, екології, природознавства
 Проблема: «Викладання предметів природничого циклу в контексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
06.06-24.06
23.05-25.05
Парахонько Інна Миколаївна, Маловільшанський НВК
22
Бібліотекарі навчальних закладів
 Проблема: «Особливості становлення бібліотек як інформаційно-ресурсних центрів навчальних закладів»
13.06-24.06
30.05-01.06
Моял Людмила Олексіївна, Сухоташлицький НВК
23
Заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної та науково-методичної роботи
 Проблема: «Формування інноваційного освітнього простору навчальних закладів як умова професійного розвитку педагогів»
08.08-19.08
20.06-22.06
Глущенко Оксана Віталіївна, Вільшанська ЗШ
І-ІІІ ступенів
24
Учителі образотворчого мистецтва, художньої культури та керівники гуртків з образотворчого мистецтва навчальних закладів
 Проблема: «Реалізація компетентнісногопідходу до викладання предметів «Образотворче мистецтво», «Художня культура» та проведення гурткових занять»
08.08-19.08
20.06-22.06
25
Учителі музичного мистецтва, художньої культури, керівники музичних гуртків (вокально-хорові, інструментальні), акомпаніатори, концертмейстери навчальних закладів
 Проблема: «Розвиток предметнихкомпетентностей школярів на уроках музичного мистецтва та заняттях гуртків»
08.08-19.08
20.06-22.06
26
Учителі фізичної культури
 Проблема: «Диференційований підхід до навчання школярів»
08.08-19.08
20.06-22.06
Фудар  Сергій Олександрович, Добрянська ЗШ І-ІІІ ступенів
27
Учителі початкових класів
 Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання у початковій школі»
05.09-23.09
22.08-25.08
Поліщук Ірина Вікторівна, Плоско-Забузька ЗШ І-ІІ ступенів
28
Керівники навчальних закладів (директори, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи)
 Проблема: «Формування організаційної структури управління школою:компетентнісний підхід»
12.09-23.09
29.08-31.08
Несміх Марія Федорівна, Вільшанська ЗШ
І-ІІІ ступенів
29
Учителі англійської мови, керівники  гуртків з іноземної мови
 Проблема: «Нетрадиційні форми навчання та педагогічні технології вивчення іноземної мови»
19.09-30.09
05.09-07.09
Мірошниченко Тетяна Іванівна, Вільшанська ЗШ
І-ІІІ ступенів (заочна форма)
30
Вихователі дошкільних навчальних закладів
 Проблема: «Організаційно-методичні засади навчально-виховної роботи з дошкільниками»
19.09-30.09
05.09-07.09
Кравець Наталія Петрівна, Вільшанський ДНЗ
31
Учителі початкових класів та учителі, які викладають інформатику в початкових класах
 Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання в початковій школі. Особливості формування ІКТ-компетентності учнів початкової школи»
(очно-дистанційна форма навчання)
І сесія (очна) 27.09-29.09
ІІ сесія (дистанційна)
30.09-20.12
ІІІ сесія (очна)
21.12-22.12
12.09-14.09
(5 осіб)
Гаврищук Валерій Олександрович, Чистопільський НВК
Сарій Тетяна Миколаївна, Станкуватська ЗШ
І-ІІ ступенів
Лівандовська Олена Вікторівна, Бузникуватський НВК
Сінчук Алла Вікторівна, Бузникуватський НВК
Рибачок Віра Іванівна, Сухоташлицький НВК
Попович Олена Олександрівна, Сухоташлицький НВК
32
Новопризначені керівники шкіл та резерв на цю посаду
 Проблема: «Формування управлінськихкомпетентностей сучасного керівника закладу освіти: теорія і практика»
03.10-13.10
19.09-21.09
Гаврищук Ольга Мирославівна, Чистопільський НВК
Семенчук Марина Ігорівна, Маловільшанський НВК
33
Учителі української мови і літератури
 Проблема: «Інформатизація та технологізація сучасного уроку української мови і літератури»
03.10-13.10
19.09-21.09
Красота Оксана Володимирівна, Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів
34
Учителі початкових класів
 Проблема: «Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів на уроках та в позаурочний час»
03.10-21.10
19.09-21.09
Сарданова Лариса Степанівна, Добрівська ЗШ
І-ІІІ ступе
35
Педагоги-організатори та культорганізатори навчальних закладів
 Проблема: «Впровадження інтерактивних технологій виховання в практику роботи навчального закладу»
17.10-28.10
03.10-05.10
Дісєвич Вікторія Олександрівна, Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів
36
Вихователі дошкільних навчальних закладів
 Проблема: «Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі»
17.10-28.10
03.10-05.10
Смирна Галина Миколаївна, Вільшанський ДНЗ
37
Учителі математики, фізики, астрономії
 Проблема: «Викладання предметів фізико-математичного циклу в контексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
31.10-18.11
17.10-19.10
Безверхня Валентина Олександрівна, Дорожинська ЗШ
І-ІІ ступенів
38
Учителі початкових класів
 Проблема: «Створення умов для успішного оволодіння молодшими школярамизагальнонавчальними вміннями і навичками»
31.10-18.11
17.10-19.10
Білятинська Любов Дмитрівна, Коритно-Забузький НВК
38
Завідувачі дошкільних навчальних закладів
 Проблема: «Педагогічні інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті: здобутки та перспективи»
14.11-25.11
31.10-02.11
Марютенкова Лідія Миколаївна,
Вільшанський ДНЗ
Руденко Людмила Володимирівна, Залізничнівський ДНЗ
40
Учителі англійської мови
 Проблема: «Диференціація та індивідуалізація процесу навчання англійської мови»
21.11-02.12
07.11-09.11
Малкова Віра Олександрівна,
Маловільшанський НВК
41
Учителі початкових класів
 Проблема: «Реалізація освітніх галузей початкової загальної освіти»
21.11-09.12
07.11-09.11
Герасимчук Неоніла Володимирівна, Плоско-Забузька ЗШ І-ІІ ступенів
42
Бібліотекарі навчальних закладів
 Проблема: «Сучасні технології створення моделі бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу»
28.11-09.12
14.11-16.11
Чіпак Надія Володимирівна, Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів
43
Педагоги-організатори
 Проблема: «Організація життєдіяльності учнівського колективу в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості»
12.12-23.12
28.11-30.11
Григор’єва Надія Іванівна,
Добрівська ЗШ
І-ІІІ ступенів

   Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Автономної республіки Крим, м. Севастополя, Донецької ...