середа, 27 січня 2016 р.

Наказ про методичну роботу 2015/2016 навчальний рік


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Н А К А З

від   25 серпня  2015 року                                                                                     №133

                                                                    смт Вільшанка


Про організацію науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами
району в 2015/2016 навчальному році


            Згідно з Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року №1119  та з метою науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, розвитку їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період


Н А К А З У Ю:

1. У 2015/2016 навчальному році спрямувати методичну діяльність районного методичного кабінету та навчальних закладів району на розв’язання наступних завдань:
-         реалізацію Державних, обласних та районних  освітянських програм;
-         забезпечення рівного доступу до  якісної освіти;
-         методичне забезпечення роботи за Державними  стандартами початкової та базової загальної середньої освіти;
-         методичне забезпечення навчально-виховного процесу в старшій профільній школі;
-         методичне забезпечення викладання предметів за новими програмами;
-         модернізацію змісту дошкільної освіти щодо системного розвитку особистості, формування готовності дитини до навчання в школі;
-         методичне забезпечення впровадження  Програми  виховання і навчання  дітей від двох до семи  років  «Дитина»;
-         створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
-          забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до вимог сучасної школи;
-          сприяння зовнішньому оцінюванню та об’єктивному, науково-обгрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання його результатів у науково-методичній роботі з керівними та педагогічними кадрами;
-         впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
-         впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
-         забезпечення навчанням педагогічних працівників інформаційно-комунікаційним технологіям, активізація надання працівникам  навчально-методичних та консультативних послуг;
-         удосконалення системи роботи педагогів з обдарованими дітьми;
-         забезпечення науково-методичного супроводу олімпіад, конкурсів, турнірів, МАН;
-         науково-методичне забезпечення процесу атестації педагогічних кадрів;
-         здійснення організаційно-методичних заходів щодо забезпечення здорового способу життя шкільної молоді, зміцнення  і загартування  здоров’я школярів;
-          подальше удосконалення системи виховної роботи;
-          посилення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
-         оптимізація структури і змісту методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів на умовах особистісно орієнтованого підходу;
-         підготовка вчителів та керівників навчальних закладів з питань впровадження компетентнісного підходу до навчання, змін підходів у оцінюванні результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу;
-         здійснення заходів по реалізації проблеми (І етап) «Підвищення рівня професійної компетентності вчителя щодо  підготовки   особистості, здатної до високопродуктивної індивідуальної творчості».
-         Зосередити увагу на підготовці педагогів до впровадження компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного  підходів у навчанні.
-         Затвердити структуру методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами району.
-         Продовжити роботу районних методичних  обєднань  вчителів - предметників:

Категорія вчителів
Проблема
Керівник
Вчителів української мови та літератури
Розвиток рівня професійної компетентності вчителя щодо   підготовки   особистості, здатної до високопродуктивної  індивідуальної творчості

Бойчева Т. П., вчитель вищої  кваліфікаційної   категорії,  педагогічне звання «старший вчитель»
Вчителів   зарубіжної літератури
Удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах  інформаційного суспільства
Опря  Н.О., вчитель вищої  кваліфікаційної  категорії,                                  педагогічне звання «старший вчитель»
Вчителів іноземної мови
Активізація пізнавальної діяльності  учнів на основі   формування   комунікативних, мовленнєвих і загальних компетенцій
Яременко Р.А., вчитель вищої  кваліфікаційної  
категорії,  педагогічне звання «старший вчитель»
Вчителів  суспільствознавчих дисциплін
Активізація пізнавальної діяльності  школярів шляхом     використання інтерактивних методів  навчання
Кривенко Н.В., вчитель вищої  кваліфікаційної  категорії педагогічне звання «старший вчитель»
Вчителів математики, інформатики, фізики та астрономії
Формування пізнавальної активності  школярів в умовах  диференціації  та індивідуалізації навчання
Ларіонова В.Ю., вчитель вищої  кваліфікаційної  
категорії, педагогічне звання «старший вчитель»

Вчителів природничих дисциплін
Диференціація навчального підходу до учнів з різними   рівнями  пізнавальних потреб і  природних здібностей
Макарова О.М., вчитель вищої кваліфікаційної   категорії
Вчителів 1-4 класів
Форування ключових компетентностей учнів початкових 
 класів
Лівандовська О.В., вчитель вищої  кваліфікаційної  категорії, Бузникуватський НВК

Вчителів фізичної культури та «Захисту Вітчизни»
Формування  в учнів стійкої мотивації до  забезпечення   та зміцнення                                             власного здоров'я
Білятинський О.В., вчитель  першої кваліфікаційної   категорії
Вчителів трудового навчання
Формування технологічно освіченої особистості,  розвиток  творчого  і практичного її мислення
Опря В.Д., вчитель першої  кваліфікаційної  категорії
Вчителів предметів художньо-естетичного циклу
Формування моральних цінностей і орієнтирів культури  поведінки  школяра засобами художньо - естетичного  виховання
Опря М.Д., вчитель вищої кваліфікаційної категорії
Вчителів основ здоровя
Використання діяльнісного та компетентнісного підходів  для  розвитку особистості сучасного учня
Мотинга С.В., вчитель   вищої  кваліфікаційної  категорії
Завідувачів та вихователів дошкільних  навчальних закладів
Підвищення професійної компетентності педагога в умовах 
сучасного інформаційно-комунікаційного простору
РуденкоЛ.В., завідувач
Керівників гуртків
Використання активних форм і методів роботи як засіб 
розвитку здібностей та обдарувань дітей
Діордієва А.Є., керівник гуртка
Бібліотекарів
Розвиток творчих здібностей школярів
Чіпак Н.В., бібліотекар
Класних керівників
Впровадження педагогічних  ідей  в процесі  формування особистості, адаптованої до суспільного життя
Євсєєва А.Л., методист РМК першої кваліфікаційної категорії
Вчителів, що працюють з дітьми за індивідуальною формою навчання
Формування базових компетентностей учнів, які  навчаються за індивідуальною формою навчання
Михайлова В.В., вчитель   вищої  кваліфікаційної  категорії
                                    
5. Продовжити роботу школи:
            5.1. Управлінського менеджменту  директорів   навчальних  закладів  та їх   
                  заступників
                Проблема: «Підвищення рівня професійної компетентності  керівника щодо  
                підготовки   особистості, здатної до високопродуктивної індивідуальної 
                творчості»
Склад слухачів:
1.      Несміх М.Ф. –  Вільшанська ЗШ  І-ІІІ ст.  
2.      Моял О.В. –  Березовобалківська  ЗШ  І-ІІІ ст.
3.      Гордієнко В.В. – Добрівська ЗШ  І-ІІІ ст.
4.      Завгородня В.Є. – Сухоташлицький НВК
5.      Албул В.П. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
6.      Чикрижова С.Г. – Калмазівський   НВК
7.       Семенчук М.І.  – Маловільшанський  НВК
8.      Доценко О.В. – Станкуватська  ЗШ  І-ІІ ст.
9.      Заблоцький О.М. – Йосипівська ЗШ  І-ІІ ст.
10.  Руденко Н.П. – Дорожинська  ЗШ  І-ІІ ст.
11.   Савчук Ф. М.  – Вівсяниківський НВК  
12.  Дужанівський В.З. – Плоско-Забузька ЗШ  І-ІІ ст.
13.  Легецька О.В. – Бузникуватський   НВК  
14.  Білятинський В.В. – Коритно-Забузький НВК
15.   Гаврищук О. Я. – Чистопільський  НВК
16.  Коваленко Т.М. –   Вільшанська ЗШ  І-ІІІ ст. 
17.  Глущенко О.В. – Вільшанська ЗШ  І-ІІІ ст. 
18.  Кравецька С.В. – Вільшанська ЗШ  І-ІІІ ст. 
19.  Опря М.Д. – Добрівська ЗШ І-ІІІ ст.
20.  Паскаль Л.Д. – Сухоташлицький НВК
21.  Фурсенко В.В. – Сухоташлицький НВК
22.  Герасимчук Л.П. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
23.  Данченко І.П. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
24.  Клименко Т.О. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
25.  Наумчак  Л. В. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
                                                  Керівники: Драндалуш В.В., начальник відділу освіти
                                                                      Доброва О.І., завідувач РМК
5.2.Школи становлення молодого вчителя «Паросток»   
Проблема:  «Становлення молодого вчителя   у   формуванні   особистості, здатної до високопродуктивної індивідуальної творчості»
Склад слухачів:
1.                 Волинець В.В. – Вівсяниківський НВК
2.                 Лихошерст К.В.  –   Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
3.                 Опря В.В. – Станкувтська ЗШ І-ІІ ст.
4.                 Чернов Е.І. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
5.                 Шевченко А. В. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
6.                 Парахонько В.В. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
7.                 Бабій І.О. – Вівсяниківський НВК
8.                 Маслова В.В. –  Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
9.                 Савчук Ф. М. – Вівсяниківський НВК
10.             ДовганьД.І. – Сухоташлицький НВК
11.             Семенчук М.І. – Маловільшанський НВК
12.             Фудар С.О. –   Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
13.             Ходорковська Т.С. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
14.             Манзюк І.В. – Йосипівська ЗШ І-ІІ ст.
15.             Клименко І.С. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
16.             Медлярська Є.В. – Бузникуватський НВК
17.             Рубашкіна Г.І. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
18.             Семенець М.А. – Котовський ДНЗ
                                                                 Керівник:  Драндалуш С.Г.,
                                                                       методист РМК
5.3.Школи фахового росту вчителів іноземної мови
Проблема: «Шляхи  підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови»
Склад слухачів:
1.                 Погоріла Н.А. Коритно - Забузький НВК
2.                  Мірошниченко Т.І. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
3.                 Рибальченко Л.І. Дорожинська ЗШ І-ІІ ст.
4.                 Хаща О.Ю. –  Березовобалківська  ЗШ  І-ІІ ст.
5.                 Доценко Т.П. – Добрівська ЗШ І-ІІІ ст.
                                                         Керівник:  Багдасарян І.М.,                                                                                                                    
                                                         вчитель першої  кваліфікаційної  категорії, 
                                                         Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
            5.4.Школи резерву керівних кадрів
Проблема: «Шляхи удосконалення керівника-резервіста в умовах  упровадження 
                    нових Дерджавних стандартів»
Склад слухачів:
                                                        1.      Поліщук І.В. –  Плоско-Забузька ЗШ І-ІІ ст.
                                                        2.      Волинець Т.Д. – Березовобалківська  ЗШ І-ІІІ ст.
                                                        3.      Багдасарян І.М. – Калмазівський НВК
                                                        4.       Ліщановська О.В. – Вівсяниківський НВК
                                                        5.       Мосінзова О.М.  – Вільшанська  ЗШ І-ІІІ ст.
                                                        6.       Кобізюк Н.В. – Маловільшанський НВК
                                                        7.       Гаврищук В.О. – Чистопільський НВК
                                                        8.       Чучаєва В.В.  – Березовобалківська  ЗШ І-ІІІ ст.
                                                                        Керівник:  Драндалуш С.Г.,
                                                                        методист РМК
            5.6. Школи удосконалення управлінської діяльності керівника дошкільного  
                навчального закладу           
Проблема: «Шляхи удосконалення управління інноваційним розвитком 
                      дошкільного навчального закладу»                                                                 
Склад слухачів:
1.      Заблоцька О.В. – Березовобалківський ДНЗ
2.      Заболотня О.В.  – Станкуватський ДНЗ
3.      Опря Л.Я. – Осичківський ДНЗ
4.      Угля А.О. – Йосипівський ДНЗ
5.      Колісніченко Л.В. – Добрянський ДНЗ
6.      Абовян А.В. – Плоско-Забузький ДНЗ
7.      Бобова Н.М. – Добрвський ДНЗ
8.      Бабій Н.М. – Дорожинський ДНЗ
                                                                      Керівник:   Тішкова Є.А.,
                                                                      методист Вільшанського ДНЗ
6.       Продовжити роботу творчих груп

6.1.            Заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів
              Проблема: «Використання інноваційних підходів  у формуванні      
                                громадянина- патріота»
Склад слухачів:
1.      Кравецька С. В. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
2.      Клименко Т. О. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
3.      Паскаль Л. Д. – Сухоташлицький НВК
4.      Данченко І.П. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
5.      Дісевич Т.П. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
6.      Шевченко Н.А. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
7.      Циганкова Т.Г. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
8.      Григор’єва Н. І. – Добрівська ЗШ І-ІІІ ст.
9.      Клименко І.С. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
10.  Салганюк І. Л. – Йосипівська ЗШ І-ІІ ст.
11.  Білятинська Т. А. Сухоташлицький НВК
                                                                                        Керівник:  Євсєєва А. Л.,
                                                                                        методист РМК
6.2.            Вчителів початкових класів
Проблема: «Застосування мнемотехніки  як ефективної технології засвоєння 
                    інформації учнями початкової школи»
                                                                        Керівник:  Нестерова С.М.,  
                                                                        вчитель вищої кваліфікаційної      
                                                                        категорії, старший вчитель 
                                                                        Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів
Склад слухачів:
1.Абажей Л.І. – районний методичний кабінет
2. Албул В.П. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
3. Опря Т.Г. – Добрівська ЗШ І-ІІІ ст.
4. Данченко І.П. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
5. Віннік О.В. – Йосипівська ЗШ І-ІІІ ст.
6.Мосінзоіва О.М. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
7.Чернійчук Т.В. – Чистопільський НВК
8. Легецька О.В. – Бузникуватський НВК
9.Лівандовська О.В. – Бузникуватський НВК
                                                                                                                                             
8. Продовжити роботу постійно діючих семінарів
  
     8.1. Вчителів початкових класів 
              Проблема: «Науково-методичний супровід професійного зростання  
                               вчителів  в  умовах упровадження Держаного стандарту 
                               початкової  освіти»
Список членів:
1.      Нестерова С. М. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
2.      Данченко І. П. – Березовобалківська  ЗШ  І-ІІІ ст.
3.      Сарданова Л. С. –  Добрівська  ЗШ І-ІІІ ст.
4.      Албул В. П. –  Добрянська  ЗШ І-ІІІ ст.
5.      Попович О. О. – Сухоташлицький  НВК
6.      Лівандовська О. В. – Бузникуватський  НВК
7.       Савчук Ф.М. –  Вівсяниківський  НВК
8.      Доброва Л. Ю. –  Дорожинська  ЗШ І-ІІ ст.
9.      Віннік О. В. –  Йосипівська  ЗШ  І-ІІ ст.
10.  Білятинська Л. Д. –  Коритно-Забузький  НВК
11.  Кобізюк Н. В. ­–  Маловільшанський  НВК
12.  Денчук О. В. –  Плоско-Забузька  ЗШ І-ІІ ст.
13.  Сарій Т. М. –  Станкуватська  ЗШ  І-ІІ ст.
14.  Гаврищук В. О. –  Чистопільський  НВК
                                                       Абажей Л.І.,
                                                       методист РМК
          8.2.  Вчителів  природничих та суспільствознавчих дисциплін
                   Проблема: «Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в 
                                     умовах упровадження Держаного стандарту базової повної 
                                     загальної середньої  освіти»
Список членів:
1.      Кривенко Н.В. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
2.      Чернов Е.С. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
3.      Опря М.Д. – Добрівська ЗШ І-ІІІ ст.
4.      Заблоцький О.М. – Йосипівська ЗШ І-ІІ ст.
5.      Григорєв С.М. – Сухоташлицький НВК
6.      Баланда О.О. – Дорожинська ЗШ І-ІІ ст.
7.      Швець Л.П. – Калмазівський НВК
8.      Сенчук Н.І. – Плоско-Забузька ЗШ І-ІІ ст.
9.      Сінчук Л.М. – Бузникуватський НВК
10.  Ємельянов О.В. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
11.  Керамова Н.В. – Коритно-Забузький НВК
12.  Семенюк М.М. – Чистопільський НВК
                                                       Керівник: Євсєєва А.Л.,
                                                       методист РМК
8.3.                                                                 Вчителів гуманітарного циклу
                         Проблема: «Науково-методичний супровід професійного зростання 
                                           вчителів в умовах упровадження Держаного стандарту  
                                           базової повної  загальної середньої  освіти»
Список членів:
1.      Мірошниченко Т.І. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
2.      Яременко Р.А. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
3.      Фінюшина О.В. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
4.      Багдасарян І.М. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
5.      Боєва Н.О. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
6.      Бойчева Т.П. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
7.      Герасимчук Л.П. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
8.      Паранчевська С.В. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.
9.      Швець Т.О. – Калмазівський НВК
10.  Січкар Н.В. – Чистопільський НВК
11.  Козка Т.А. – Сухоташлицький НВК
12.  Руденко Н.П. – Дорожинська ЗШ І-ІІ ст.
                                           Керівник: Доброва О.І.,
                                           завідувач РМК
8.4.                                                                 Вчителів  фізичної культури та основ здоров’я
                           Проблема: «Науково-методичний супровід професійного зростання 
                                                    вчителів в умовах упровадження Держаного стандарту   
                                              базової повної  загальної середньої  освіти»
Список членів:
1.Мотинга С. В. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
2. Капраренко В. І. – Добрівська ЗШ І -ІІІ ст.
3.Попович О. О. – Сухоташлицький НВК
4. Шевченко А. В. – Березовобалківська  ЗШ І-ІІІ ст.
5. Захаренкова Л. І. – Станкуватська  ЗШ  І - ІІ ст.
6. Політик В. В. – Плоско - Забузька  ЗШ І - ІІ ст.
7. Швець Л.П. – Калмазівський  НВК
8.  Кобізюк Н.В. – Маловільшанський  НВК
9.Сінчук Л. М. – Бузникуватський НВК
10.Коморнік Л. О. – Коритно-Забузький НВК
11.Баланда І. В. – Дорожинська  ЗШ І-ІІ ст.
12. Кравецька Р. В. – Йосипівська ЗШ І-ІІ ст.
13.Чорна О.В. – Калмазівський  НВК
                                                       Керівник: Абажей Л.І.,
                                                       методист РМК

8.5.                                                                 Вчителів фізико-математичного циклу
                            Проблема: «Науково-методичний супровід професійного зростання 
                                           вчителів в умовах упровадження Держаного стандарту  
                                           базової повної  загальної середньої  освіти»
Список членів:
1.      Ларіонова  В. Ю. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
2.      Коваленко Т. М. –Вільшанська  ЗШ І-ІІІ ст.
3.      Карамалак Т. І. – Вільшанська  ЗШ І-ІІІ ст.
4.      Моял О. В. - Березовобалківська  ЗШ І-ІІІ ст.
5.      Фурсенко В. В. – Сухоташлицький НВК
6.      Куцарова І. О. – Станкуватська ЗШ І-ІІ ст.
7.      Кукобенко М.П. – Йосипівська ЗШ І-ІІ ст.
8.      Куклій Н. Б. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
9.      Безверхня В. О. – Дорожинська  ЗШ І-ІІ ст.
10.  Сівак З. Т. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів
11.  Хомяк Л. М. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
12.  Мурашко Н. В.  Березовобалківська  ЗШ І-ІІІ ст.
                                                       Керівник: Фудар Н.І., методист РМК
8.6.            Постійно діючий семінар вихователів ГПД
Проблема: «Створення оптимальних умов для організації розвитку творчих   
                    здібностей учнів»
Список членів:
  1. Кауліна Ю. О. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
  2. Стойкова С.В. - Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
  3. Ходорковська Т.С. - Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ступенів
  4. Рубашкіна Г.В. - Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ступенів
5.      Завгородній Євген Юрійович – Сухоташлицький НВК
                                                      Керівник: Абажей Л.І.,
                                                       методист РМК

9.                  Продовжити роботу майстер-класу
Проблема: «Формування стійкої позитивної мотивації до занять фізичною культурою та  спортом засобами футболу»
                                                              Керівник: Паскаль П.А.,
                                                              вчитель вищої кваліфікаційної 
                                                              категорії,  вчитель-методист,
                                                              Сухоташлицький НВК
     10. Затвердити опорними загальноосвітні навчальні заклади:
     10.1. Вільшанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
зі здорового  способу  життя
Проблема: «Пошуки оптимальних форм і методів навчання з метою 
                     формування здорового способу життя»
 з впровадження  інформаційно-комунікаційних  технологій навчання
Проблема:  «Удосконалення  професійної  майстерності педагогів школи
                    шляхом  запровадження  інноваційних  освітніх  технологій»                                                       
                                                          Керівники:  
                                                          Несміх М.Ф. директор,
                                                          педагогічне звання «вчитель-методист»
                             Коваленко Т.М.- заступник директора  з   
                             навчально- виховної роботи, вчитель вищої    
                             кваліфікаційної   категорії,  педагогічне
                             звання «старший вчитель»                          
10.2.        Добрянську загальноосвітню школу  І-ІІІ ступенів
 з методичної  роботи
Проблема:  «Педагогічна рада як засіб розвитку професійної компетентності  
                   вчителя»
                                                        Керівник: Албул В.П. директор школи,
                                                        вчитель вищої  кваліфікаційної  категорії 
           10.3.  Добрівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
 з національно-патріотичного  виховання
Проблема: «Система національно-патріотичного виховання: громадянське  та 
                    родинно- сімейне  виховання»
                                                               Керівник:  Гордієнко В.В. директор школи,                                                                                
                                                               вчитель першої   кваліфікаційної  категорії 
10.4.Сухоташлицький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»
 з фізичного  розвитку
Проблема:  «Шляхи  удосконалення  фізичного  розвитку  та  загартування  
                      школярів»
                                                       Керівник: Завгородня В.Є. директор школи,                                                                       
                                                       вчитель  вищої кваліфікаційної  категорії
10.5.            Березовобалківську загальноосвітню школу І-ІІІ ст.
з управлінської  діяльності
Проблема: «Використання управлінських  моделей у роботі керівника школи»
                                                       Керівник: Моял О.В. директор школи,
                                                       вчитель вищої  кваліфікаційної  категорії
11. Розпочати роботу міжокружних методичних формувань:

      11.1. Окружної  творчої  групи з виховної  роботи  і  розвитку здібностей та   
               обдарувань  дітей  (Вільшанський освітній округ)
     Проблема: «Організація інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів у  
                    навчально-виховному процесі та розвиток їх обдарованості»
Склад слухачів:
1.      Красота О.В. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
2.      Мотина С.В. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
3.      Бойчева Т.П. – Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
4.      Ємельянов О.В. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
5.      Данченко С. Л. – Йосипівська ЗШ І-ІІ ст.
6.      Чорна О.В. – Калмазівський НВК
7.      Арінкіна Л.О. – Добрівська ЗШ І-ІІІ ст.
8.      Герасимчук Л.П. – Березовобалківська ЗШ І-ІІІ ст.

                             Керівник: Кравецька С.В. – заступник директора  з        
                             виховної роботи, вчитель вищої  кваліфікаційної   
                             категорії, педагогічне звання «старший вчитель»                                
11.2.        Окружного  методичного постійно діючого семінару директорів навчальних закладів та їх заступників
Проблема: «Інноваційна діяльність адміністрації закладу щодо  
                    організації  методичної роботи в умовах модернізації освіти»
Склад слухачів:
1.      Завгородня В.Є. ­ директор Сухоташлицького НВК
2.      Заблоцький О.М. директор Йосипівської ЗШ І-ІІ ст.
3.      Руденко Н.П. директор Дорожинської ЗШ І-ІІ ст.
4.      Легецька О.В. директор Бузникуватського НВК
5.      Білятинський В.В. директор  Коритньо-Забузького НВК
6.       Савчук Ф.М. директор Вівсяниківського НВК
7.       Гаврищук О.М. директор  Чистопільського НВК
8.      Фурсенко В.В заступник директора з навчально-виховної роботи Сухоташлицького НВК
9.      Клименко Т.О. заступник директора з навчально-виховної роботи Добрянської ЗШ І-ІІІ ст.
                                               Керівник: Герасимчук Л.П.,
                                               заступник директора з навчально-виховної роботи 
                                               Березовобалківської ЗШ І-ІІІ ст.                               
11.3.              Окружного  методичного постійно діючого семінару директорів навчальних закладів  з питань атестації педагогічних працівників
                  Проблема: «Вплив атестації на підвищення професійної майстерності
                                        педагогів»  (Березовобалківський освітній округ)
                                                       Керівник: Моял О.В. директор школи,
                                                       вчитель вищої  кваліфікаційної  категорії
1.      Завгородня В.Є. – Сухоташлицький НВК
2.      Албул В.П. – Добрянська ЗШ І-ІІІ ст.
3.      Чикрижова С.Г. – Калмазівський   НВК
4.      Семенчук М.І.  – Маловільшанський  НВК
5.      Доценко О.В. – Станкуватська  ЗШ  І-ІІ ст.
6.      Заблоцький О.М. – Йосипівська ЗШ  І-ІІ ст.
7.      Руденко Н.П. – Дорожинська  ЗШ  І-ІІ ст.
8.      Савчук Ф. М.  – Вівсяниківський НВК
9.       Дужанівський В.З. – Плоско-Забузька ЗШ  І-ІІ ст.
10.  Легецька О.В. – Бузникуватський   НВК
11.  Білятинський В.В. – Коритно-Забузький НВК
12.  Гаврищук О. Я. – Чистопільський  НВК
13.  Коваленко Т.М. –   Вільшанська ЗШ  І-ІІІ ст.                              
12.                                                  Продовжити роботу  фокус-групи  психологічної служби
Проблема:  «Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»
Склад групи:
1.      Михайлова В.В.   практичний психолог, Вільшанська ЗШ І-ІІІ ст.
2.      Блящук Л.Г. – вчитель-логопед РМК
                                                           Керівник: Насальська В.В. - соціальний  
                                                           педагог, Вільшанський ЦДЮТ
13.                                                  Провести педагогічні читання
                  Проблема: «Шляхи підвищення рівня професійної компетентності 
                                   вчителя  щодо  підготовки   особистості, здатної до 
                                  високопродуктивної індивідуальної творчості»
                                                           Відповідальний: О.Доброва, завідувач РМК
14. Затвердити календарно-тематичний координаційний план роботи районних методичних формувань на 2015/2016 н.р. (додаток 2).
15. Затвердити склад методичної ради районного методичного кабінету:
Доброва О.І. - завідувач РМК, голова ради
Абажей Л.І. - методист РМК, секретар ради,
Драндалуш В.В. - начальник відділу освіти
Мотас М.І. - головний спеціаліст відділу освіти
Драндалуш С.Г. - методист РМК
Ралєва І.О. - методист РМК
Коваленко Т.М. - заступник директора з навчально-виховної роботи  
Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Моял О.В. - директор Березовобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
16. Районному методичному кабінету (О. Добровій):
16.1. Провести організаційну роботу по проведенню районного етапу  Всеукраїнських конкурсів  «Учитель року»,  «Класний керівник року».
16.2. Вивчити і узагальнити педагогічний досвід вчителів та педагогічних колективів району упродовж 2015/2016 н.р. згідно з перспективним планом роботи РМК.
16.3. Забезпечити реалізацію заходів згідно з координаційним планом роботи районних методичних формувань та календарем очно-заочних масових заходів.
16.4. Сприяти професійному зростанню педагогів шляхом залучення до активних форм роботи в районі, участі в обласних та всеукраїнських методичних заходах.
16.5. Сприяти оволодінню педагогами району   іноваційними   технологіями  навчання.
16.6. Впроваджувати систему моніторингових досліджень навчально-виховної діяльності навчальних закладів району.
16.7. Забезпечити науково-методичну підтримку реалізації нових Державних стандартів.
16.8. Продовжити роботу щодо створення і поповнення картотеки педагогічного досвіду, комп’ютерного банку даних технологій та творчих знахідок майстрів педагогічної праці.
16.9. Забезпечити науково-методичну підтримку реалізації профільного та допрофільного навчання.
17. Керівникам навчальних закладів району:
17.1. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, координувати діяльність шкільних методичних формувань.
17.2. Включити заходи у систему методичної роботи, спрямовані на практичну реалізацію районної науково-методичної проблеми, основних положень та завдань, визначених нормативно-правовими документами в процесі реформування освіти: наступність дошкільної і початкової ланок, комп’ютерний всеобуч учасників навчально-виховного процесу, впровадження нових курсів та програм, профілізації старшої школи, тестування та моніторинг  оцінювання якості освіти, впровадження новітніх програм та технологій у вихованні молоді.
17.3. Проводити психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, конференції, педагогічні читання, творчі звіти, тижні педагогічної майстерності, тренінги.
17.4. Приділяти особливу увагу індивідуальним формам методичної роботи: наставництву, стажуванню, консультаціям тощо.
17.5. Використовувати атестацію для зростання професійної майстерності й результативності праці педагогічних працівників, розвитку їх творчості та активності.  
17.6. Здійснювати  організацію методичної роботи на засадах диференціації, діагностичної основи та адресної дієвої допомоги педагогам.
17.7. Впроваджувати  нетрадиційні форми роботи з педагогами, забезпечуючи їх раціональне поєднання та створюючи умови для творчої самореалізації.
17.8. Залучати  педагогів до участі в різноманітних освітянських конкурсах.
17.9. Посилити увагу до моделювання, вивчення, поширення та узагальнення педагогічного досвіду педагогів навчального закладу.
17.10. Посилити увагу до вивчення і творчого впровадження педагогічних ідей видатних педагогів України.
17.11. Забезпечити оволодіння педагогічними працівниками основами комп’ютерної грамотності та комп’ютерними технологіями навчання.
17.12. Приділяти належну увагу самоосвітній діяльності педагогів у міжкурсовий період.
17.13. Визначити структуру методичної роботи з педкадрами на підставі аналізу рівня підготовки  всього педагогічного колективу та кожного працівника окремо.
17.14. Забезпечити активну участь педагогів у районних та обласних заходах.
17.15. Використовувати широко педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського.
16.16. Вжити необхідні заходи щодо удосконалення діяльності предметних методичних об’єднань для забезпечення якості освіти учнів.
17.17. Вдосконалювати методи оцінювання діяльності педагогів закладу.
18. Керівникам опорних навчальних закладів представити до районного методичного кабінету плани роботи на 2015/2016 навчальний рік до 25 вересня 2015 року.
           19. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним методичним кабінетом О. Доброву.
Начальник відділу                                                                              В. ДРАНДАЛУШ

   Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Автономної республіки Крим, м. Севастополя, Донецької ...